arenan

Många par kommer att ha bokat en plats långt innan de överväga vilken typ av mottagning de försöker skapa. Dock kan din plats införa begränsningar för den typ av band som du kan boka.

Fråga arenan manager följande frågor som kan ha inverkan på vilken typ av band som du kan välja:

1) “Har ni några begränsningar på storleken på bandet?”

2) Om ja, “Är denna gräns gäller även för sångare?”
(Många platser begränsar bandets storlek på grund av utrymmes-och buller oro. Singers tar upp väldigt lite extra utrymme och tillsätt lite till den totala volymen)

3) “Vad är det maximala golvytan för bandet?”
(De flesta band behöver ett 6mts område ca bred 3 meter djup)

4) “Kan du ge ett separat rum för bandet att byta in och vila mellan levande uppsättningar?” (De flesta professionella band kräver detta)

5) “Finns det några hinder för bandet när de sätter sin utrustning i lokalen?” T.ex. trappor, smala dörrar, begränsad parkering etc.
(Vissa band kan ta ut en extra avgift för lokaler med dålig tillgång)

6) “Är det cateringfirma som kan leverera en varm måltid för bandet på natten?”
(De flesta professionella band kommer att kräva att du ger dem en varm måltid)

7) Om lokalen har lämnat dig med en lista över rekommenderade band frågar om de får en provision från de banden eller deras agenter. Detta är vanligt och kan göra sina val av band mindre än opartisk.

8) “Använder arenan en ljudbegränsning?”
Många platser i bostadsområden står inför restriktiva kontroller av deras lokala rådet över ljudnivån för levande musik i sina lokaler. Många platser kommer inte berätta om detta i samband med bokningen, men detta kan få negativa konsekvenser för din mottagning.

Innan du bokar en plats frågar chefen om de är föremål för eventuella bullerrestriktioner, vilka dessa begränsningar är och om en ljudbegränsning (se sidopanelen) installeras på plats.