flytta till en nystart med vakuumförpackning i 5 enkla steg

Vakuumförpackning kan hjälpa bevara fräschören av mat. Processen innebär avlägsnande av syrehalten från mat och försegling av mat med lufttät tätning. Vakuum förpackning förhindrar kemisk reaktion på mat som kan resultera i livsmedel förfall.

Hela processen för vakuumförpackning kan sammanfattas i följande fem steg.

Ett. Det första steget i vakuumförpackning är att avlägsna luften innehållet i livsmedlet samt behållaren (plastpåsen där livsmedel packade). Vakuumet förpackningsmaskin avlägsnar luften innehållet i behållaren genom en mekanisk process. Processen appliceras på både maten och plastpåsen. När all luft har avlägsnats från systemet, är livsmedel som är färdiga för packning.

2. I detta steg, maten förseglas med lufttät mekanism. Det finns olika typer av maskiner som erbjuder olika typer av förseglingsmekanism. I storkök, de förpacknings begagnade maskiner är av hög kapacitet. De kan hålla både maten och väskan inuti maskinen. Å andra sidan finns det andra maskiner som förpackar maten externt, vilket innebär att de inte gör packningen från insidan maten-förpackningsmaskin.

Tre. Efter maten är packad, kan du vara säker på att de är helt fria från oxidation. Eftersom det inte finns någon luft i systemet, finns det ingen chans för livsmedel förfall. Mat förfall orsakas på grund av verksamheten i aeroba bakterier. Eftersom det inte finns någon luft inuti, kan bakterierna inte agera på dem. Dessutom, på grund av frånvaro av luft inne i systemet, förblir fuktigheten (vattenhalt) i systemet alltför intakt. Oxidation orsakar avdunstning. Om det inte finns något syre, finns det ingen chans för evaporering. Det innebär att fukthalten i livsmedlet förblir alltid.

4. Den vakuumförpackade livsmedel är fria från föroreningar. Det finns ett antal faktorer som orsakar livsmedel röta. Human touch, damm och felaktig hantering under transport orsakar skador på maten. Vakuumförpackning skyddar mat från alla dessa externa medel som skadar livsmedelskvalitet. Därför kan du garantera lång livslängd och bättre kvalitet för de livsmedel som förpackas med maskin vakuum förpackning.

Fem. Livsmedel som lagras med hjälp av vakuum förpackning bevarar sin fräschör och kvalitet. Därför kan du njuta av samma smak och smak av din favorit mat för många dagar och även ett par månader. De vanligaste typerna av livsmedel lagrats med vakuumförpackning är kött, fisk, ost och mejeriprodukter, frukt och grönsaker.