hyresgäst urval och konkurs påverkas av finansiell faktor

Att hålla de ekonomiska skäl som den viktigaste aspekten, hyresvärdar tar hög säkerhet i valet av hyresgäster, och undvika konkurs. Olika scenarier är förknippade med transaktioner av konkurser för att möta de framtida ekonomiska åtaganden. Varje hyresvärd som vet att en konkurs är en laglig rättighet definitivt kommer att vilja anställa den hyresgäst som har märkliga historien om kredithantering.

Kan en hyresvärd avvisa juridiskt sökande som har lämnat in konkursansökan?

Ja, hyresvärdar har rätt att fastställa särskilda kriterier hyresgäster utses som kan inkludera konkursansökan som skäl för avslag på ansökan. Federal Fair Housing lagar inkluderar inte en skyddad klass för finansiella status. Om hyresvärdens kriteriet är förkastande av varje sökande som har lämnat in konkursansökan och kriteriet tillämpas på alla sökande utan diskriminering, är det avslag på ansökan ett legitimt affärsmässigt beslut av hyresvärden.

Varför skulle en hyresvärd vill avvisa en sökande som har ansökt om konkurs? Den främsta orsaken är ekonomisk. Visserligen är konkurs är en laglig rättighet tillåter befrielse från vissa skulder, vill ha en hyresvärd en hyresgäst som har en tillfredsställande historia kredithantering. Specifikt vill hyresvärden en hyresgäst som har förmågan och viljan att betala hyran. En konkursansökan anger sökanden inte kunde uppfylla sina ekonomiska skyldigheter under en viss period. Den underliggande händelsen som konkurs kan ha äventyrat den sökandes förmåga att möta framtida finansiella förpliktelser. Hyresvärden kanske inte vill ta en chans.

Men, som vissa hyresvärdar finansiella kriterium som tillåter viss flexibilitet i bedömningen konkurs anmälningar. Dessa hyresvärdar kan ge större vikt vid den sökandes kredithantering historia sedan konkursansökan. Till exempel kommer en konkursansökan bo på sökandens kredit rekord för sju till tio år, beroende på kapitel arkiverat under. Om den sökande närmar sig slutet av posten perioden, och konkursen har helt urladdat, hyresvärden, samtidigt som man tar konkursen beaktas, kan fokusera på den senaste årsperioden kredit historia (till exempel de senaste tre eller fyra år.) Hyresvärden kan välja att erbjuda hyresrätt baserad på acceptans av villkor såsom ett samarbete signerat eller garant, en högre deposition (som tillåtna enligt statens lag), eller en kortare sikt hyresavtal. Hyresvärden är fortfarande bunden av Fair Housing lagar och kan inte diskriminera genom att selektivt erbjuda olika villkor för olika sökande.

Det är en annan fråga i detta, förutsatt en sökande har tillräcklig inkomst, skulle han vara mer kreditvärdiga efter en konkurs än tidigare. Först kommer urladdade gamla skulder inte längre har en fordran på framtida intäkter. Andra kan konkurs inte fila igen för ett antal år.

Den viktiga frågan för hyresvärdar är att fastställa urvalskriterier som är lönsamt och att utvärdera varje sökande mot dessa normer utan diskriminering.

Jag