radio 101 förståelse puls tid modulering

I Puls tid modulering signalen samplas med pulser med konstant amplitud men den momentana storleken av provet bestämmer någon av följande egenskaper hos pulsen som är bredd och position eller frekvens. Således vid provtagningstillfället, varierar bredden eller ställning eller frekvensen av pulsen i proportion till det momentana värdet på signalen. Således följande tre typer av Pulstid modulering är pulsbreddsmodulering, pulspositionsmodulering och puls frekvensmodulering.

Pulstid modulering har samma fördelar över pulsamplitudmodulering som frekvensmodulering har över amplitudmodulering. I varje typ av Pulstid modulering sedan pulsamplituden hålls konstant amplitud begränsare kan användas för att ge hög grad av störningsokänslighet. I pulsbreddsmodulering varje puls har fast amplitud och starttid men bredden av varje puls hålles proportionell mot storleken på signalen i detta ögonblick. Således pulser göras med jämna mellanrum. Jämfört med pulspositionsmodulering pulsbredden modulering har den nackdelen att dess pulser har varierande bredd och därmed varierande effektinnehåll. Detta innebär att sändaren uteffekt måste vara tillräckligt stor för att klara av den maximala bredd pulser. Den genomsnittliga effekten som sänds är endast omkring hälften av toppeffekt. Därav märkeffekt har fördelen att det fortfarande fungerar när synkroniseringen mellan sändaren och mottagaren har misslyckats. Den pulspositionsmodulering fungerar inte i ett sådant tillstånd.

Pulse width modulation kan uppnås genom tillämpning triggerpulser vid samplingshastigheten till ingången av en mono stabil multi vibrator att inleda utpulserna och applicera signalen som skall provtas för att styra utgången av multi vibrator pulser och därmed bestämma varaktigheten eller bredd utpulserna. Pulsbreddsmodulation använder en emitter kopplad mono stabil multi vibrator krets. Denna krets fungerar som en utmärkt spänning då omvandlaren sedan dess grind bredd beror på den spänning som kondensatorn C laddas. På variera denna spänning i enlighet med den signal spänningen en serie av rektangulära pulser erhålls vid produktionen med bredder varierande behov. Det kan ses att den krets utför två jobb. Det vill säga sampling av signalen och omvandla provet i pulsbreddsmodulerade prov. Demoduleringen av pulsbreddsmodulering är ganska enkel och kan uppnås genom att helt enkelt mata pulsspänningen width modulation till en integrerande krets. Utgången är en signal vars amplitud vid varje tidpunkt är proportionell mot pulsbredden vid den tidpunkten. I pulspositionsmodulering amplitud och bredd av pulserna hålls konstant men positionen för varje puls i förhållande till positionen för den återkommande referenspulsen eller synkroniseringspuls varieras genom varje provtagen momentanvärdet för den modulerande vågen.