tjänster rekommendationer för kulventiler

1.Globe ventiler installeras normalt med flöde och tryck under skivan. Kontrollera alltid med tillverkaren innan du installerar ventiler med flöde i de andra direction.Under vissa driftförhållanden eller när ventilerna är utrustade med cylindrar eller elektriska ställdon motor, kan det finnas en kostnadsfördel i att utforma och installera ventilerna med flöde över skivan. Om ställdon är dimensionerade för dessa förhållanden, måste försiktighet iakttas för att försäkra ventilerna är korrekt installerade.

2.Threaded sätesringar i ventiler i tjänster med hög hastighet (turbulent) flöde eller termisk cykling bör låsa svetsad till kroppen för att undvika lossnar. Vänligen specificera.

3.Conventional kägelventiler är lämplig för de flesta strypning applikationer och kommer att ge den största livslängden där gasledningen hastighet i fot / sek inte överstiger 240. (v är en specifik volym av strömmande medium, ft.3/lb.) Långvarig strypning vid mindre än 10% öppen rekommenderas inte på grund av risken för kraftiga vibrationer, buller och skador på skivan och säten. Användning av mindre ventiler eller V-Port trim med lägre flödeskapacitet kan tillåta att ventilen är öppen vid en större andel och därmed undvika skador. Kontinuerliga allvarliga strypning tillämpningar kan kräva en styrventil.