varumärkesregistrering registrera ditt varumärke till ett överkomligt pris i Indien

Registrering av ett varumärke namn är de viktigaste stegen för alla företagare och ser till att dina produkter, tjänster, firmanamn eller logotyper stannar unik för ditt företag. Det första steget i en varumärkesregistrering i Indien är att genomföra ett varumärke sökning så att den kan kontrolleras att föreslagna varumärket har använts eller inte av någon annan. Det är inte något varumärke som kan registreras, för att kunna registreras varumärket bör vara särskiljande och bör inte liknar något annat varumärke som registrerats för liknande varor eller används av en konkurrent registrerade eller ej. Högutbildade och erfarna varumärke advokater är tillgängliga för att hjälpa till med förfarandet för att registrera ett varumärke till ett överkomligt pris i Indien.

Varumärken är varumärken, figurer, logotyper, ord eller fraser, som kan användas för att särskilja de varor och tjänster av en tillverkare. Varumärken kan vara federalt registrerade eller allmän lag-varumärken. Kollektiva varumärken används av medlemmarna i en grupp som tillsammans ger en viss tjänst. För det första är det mycket viktigt att förstå innebörden av varumärket, innan veta svaren på frågorna, “hur man registrerar ett varumärke” och “hur man varumärket ett namn. Efter att ha valt ett namn för ditt varumärke, är nästa steg att varumärkesregistrering. Detta kan göras med hjälp av en mycket kompetent och erfaren advokat om du behöver hjälp under processen. Se till att den advokat som du väljer är specialiserad på immaterialrättsliga lagar och varumärkesrättsliga lagar i syfte att hålla allt rätt och säkert.

Ett varumärke kan vara tillämpliga på en produkt, företag, bolag, företag eller ens subsidiärt organisation, vilket är normalt i regel används av företag eller näringslivsorganisationer i syfte att göra deras logotyp och varumärke unikt. Förekomsten av ett varumärke på en produkt spelar en utmärkt psykologisk effekt på konsumenterna. En varumärkesregistrering i Indien ger exklusiv äganderätt till rättighetsinnehavaren för att skydda sitt varumärke i Indien. Varumärket hjälper grunden för konsumenten att identifiera företagets produkter och tjänster. Logiken bakom användningen av varumärket är mycket enkel. De symboler och logotyper som används för att göra varumärket lätt att identifiera, och få registreras i våra sinnen.

Det första steget till varumärket ett namn på produkten eller företaget är att kontrollera om produkten eller företaget uppfyller kraven för varumärkesansökan. Generellt kan alla produkter, varor eller tjänster, som har ett kommersiellt värde, kvalificerar för tillämpning av varumärket. Det andra steget är att gå igenom regeringens databas av varumärkesansökningar, vilket också är nödvändigt att bekräfta om ditt varumärke liknar något annat varumärke eller inte. Det sista steget är det lättaste av alla steg, eftersom det innebär en konkret tillämpning i varumärket. I detta steg kan du fylla i en ansökningsblankett, som har lämnats av Trademark elektroniska ansökningssystemet. Ibland, om omfattningen av den applicerade produkten är mycket stort, då blir det nödvändigt att utse en advokat.

Patent Registreringen är en specialiserad procedur behöver välutbildade och erfarna medarbetare för att registrera ett patent i Indien. Det är en mycket komplicerad procedur i Indien, kan således registrering av patent också göras med hjälp av mycket kompetenta och erfarna advokat. Det finns många patent registrering kontor tillgängliga för att hjälpa och vägleda den sökande, som inrättats enligt ministeriet för handel och industri, Institutionen för industripolitik och marknadsföring. Patentverket ser efter olika bestämmelser i patentlagen som rör beviljande av patent. Trademark advokater finns tillgängliga för att hjälpa till med förfarandet för att registrera ett varumärke.